Přeskočit na obsah

3. mezinárodní setkání

S potěšením oznamujeme úspěšné dokončení 3. mezinárodního setkání projektu EducAGe. Tento projekt si klade za cíl zvýšit kompetence pečovatelů podporujících starší dospělé ke strategiím zdravého stárnutí prostřednictvím digitální transformace.
Setkání pořádané na Univerzitě Hadrec Králové a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy spojilo projektové partnery, aby prodiskutovali postup vývoje výsledků projektu a naplánovali další kroky směrem k posílení postavení pečovatelů po celém světě.
Akce se vyznačovala plodnými diskusemi, sdílením postřehů a společným úsilím posunout projekt kupředu. Zdůraznil význam digitální transformace v péči a propagaci strategií zdravého stárnutí.
Zůstaňte naladěni na další aktualizace o pokroku projektu EducAGe, protože nadále pracujeme na posílení postavení pečovatelů po celém světě a podpoře zdravého stárnutí prostřednictvím digitální transformace.