Přeskočit na obsah

Kontext projektu:

Evropská unie očekává k roku 2050 nárůst populace starých osob na počet 149,2 milionu, což bude představovat 28,5 % evropské populace. Tento pozoruhodný výsledek zvýšení očekávané délky života musí provázet také evropské politiky a iniciativy, které zaručují kvalitu života těchto obyvatel. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) představila plán pro dekádu Zdravého stárnutí 2021-2030, ve které pečovatelé, včetně mladých lidí a členů rodiny, hrají důležitou roli ve vzdělávání současných a budoucích generací směrem ke zdravému stárnutí a v podpoře mezigenerační solidarity. Z tohoto důvodu je nutný inovativní přístup, založený na digitální transformaci, který umožní formálním a neformálním pečovatelům podpořit starší obyvatele v poznávání principů Zdravého stárnutí a jejich uvedení do praxe.  

Ačkoliv je k dispozici několik evropských i národních strategií, většina školicích programů pro pečovatele postrádá digitální rozměr a nemá kapacitu integrovat relevantní digitální obsah na téma zdravého stárnutí a využití těchto nástrojů v denních aktivitách. 

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl zlepšit kompetence pečujících osob, jež podporují stárnoucí obyvatele směrem ke strategii Zdravého stárnutí, pomocí digitální transformace jejich vzdělávání a každodenní práce. Podle dobře známé evropské politiky a evropských doporučení (ICOPE WHO) budou vyvinuty vysoce kvalitní nástroje k podpoře motivace a vytrvání pečujících osob, které budou zároveň respektovat národní a místní kontext za účelem zvýšení dopadu výsledků projektu. 

EducAGE projekt vyvine úsilí směrem k implementaci řady materiálů a nástrojů na bázi informačních technologií, které lze snadno využít ke zlepšení kompetencí pečovatelů na téma Zdravého stárnutí. 

Konsorcium:

Konsorcium projektu EducAGE (IPG, CCMIJU, MORE, CUNI, UHK a SE-DSRT) spoléhá na své vynikající zkušenosti ve výzkumných projektech, službách a sítích, které se vztahují ke klíčovým tématům projektu, jako je zdravé stárnutí, realizace školení pomocí informačních technologií a praktická realizace programů pro starší občany. Každá z šesti zúčastněných institucí relevantní expertízu, která pozitivně ovlivňuje zaměření na stárnoucí populaci a použití informačních technologií ve zdravotnictví, což podpoří úspěšné splnění cílů projektu 

Polytechnika Guarda (IPG) je instituce vyššího vzdělávání orientovaná na vzdělávání studentů, výzkumné aktivity a službu společnosti včetně kulturních, vědeckých a technických výměn studentů a akademiků. Vychovává studenty v řadě různorodých oborů od technologických až po cestovní ruch, sport nebo zdravotní obory včetně ošetřovatelství a gerontologie. IPG hraje podstatnou roli v národním výzkumu stárnutí a bude sídlem Národní observatoře stárnutí, která bude studovat výrazný proces stárnutí populace v Portugalsku. Je též součástí AgeINfuture, referenčního centra na podporu aktivního a zdravého stárnutí a zaměřuje se na identifikaci, realizaci a monitorování zdravotní praxe k podpoře inovativních řešení a ekonomického vývoje, spojených se stárnutím. IPG řešila několik projektů zaměřených na zlepšení kvality života starých lidi a k podpoře konceptu Zdravého stárnutí. 

Centrum Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) je multidisciplinární instituce, která se věnuje excelentnímu výzkumu a školení minimálně invazivních technik v oborech: Bioinženýrství a zdravotní technologie, Laparoskopie, Endoskopie, Mikrochirurgie, Endoluminální terapie, Anesteziologie, Farmakologie, Terapie pomocí kmenových buněk a Asistované reprodukce. CCMIJU má zkušenosti ve dvou hlavních oborech tohoto projektu. Jednak má velké zkušenosti ve školení zdravotních profesionálů a chirurgů, vč. vývoje nových školicích materiálů a inovativních nástrojů jako např. mobilních aplikací, poté se podílela na dvou projektech k podpoře aktivního stárnutí za pomoci tvorby nových nástrojů a systémů umožňujících fyzický a kognitivní trénink stárnoucích lidi.

More Collaborative Lab je soukromá nezisková asociace, jejímiž členy jsou výzkumné organizace, laboratoře, vysoké školy, technologická centra a malé a střední podniky. Cílem Asociace je podpora výzkumu a inovací v horských oblastech s cílem podpory ekonomického a sociálního rozvoje.  

Univerzita Karlova je nejstarší a největší univerzita v České republice. Na 17 fakultách studuje 49 tis. studentů ve 164 studijních programech. Lékařská fakulta v Hradci Králové má dlouhodobé zkušenosti s výukou studentů a školením lékařů. Fakultní nemocnice (propojená s Lékařskou fakultou) je jedna z největších v republice. Poskytuje vysoce kvalitní zdravotní péči půl milionu pacientů ročně a 42 tis. hospitalizovaných. Fakulta včetně nemocnice představují jednu z největších koncentrací výzkumu v biomedicíně v Česku. Výzkum je soustředěn na civilizační choroby (vč. kardiovaskulárních, gastrointestinálních a diabetu), všechny aspekty stárnutí (vč. regenerace a výživy, onkologie a hematoonkologie), personalizovanou medicínu a nové diagnostické postupy. 

Univerzita Hradec Králové byla založena v r. 1959 a nese svoje jméno od r. 2000. Od té doby poskytuje vysoce kvalitní vysokoškolské vzdělání ve velkém rozsahu studijních programů, který v rámci čtyř fakult zahrnuje sociální vědy, humanitní vědy, přírodní vědy, informační technologie nebo ekonomiku a management. Díky bohatým mezinárodním vazbám s institucemi ve více než 60 zemích Severní i Jižní Ameriky, Afriky, Asie i Evropy mohou studenti univerzity získat cenné odborné i životní zkušenosti při studijních a pracovních pobytech v zahraničí. Misí UHK je vytvářet podmínky pro plný rozvoj schopností uchazečů, k tomu jim poskytovat vysoce kvalitní studijní programy, a přispívat k rozvoji konkurenceschopnosti regionu a kvality života jeho občanů. UHK má nyní přes 500 akademických zaměstnanců, z nich je 215 žen.  

Semmelweisova univerzita (SE-DSRT) je vedoucí vysokoškolskou institucí v oblasti medicíny a zdravotních věd jak v Maďarsku, tak ve středoevropském regionu. Její hlavní aktivity – výuka, výzkum, zdravotní péče a inovace – dělají z 250 let staré univerzity mezinárodně uznávané centrum excellence. Jako specializovaná univerzita má jedinečné místo v zemi. Její prominentní vzdělávací úloha je demonstrována 6 fakultami a 3 vyučovacími jazyky (maďarština, angličtina, němčina). Více než třetina z 12 tis. studentů jsou cizinci, kteří přišli studovat z 97 zemí pěti kontinentů. Univerzita je také největším centrem zdravotní péče. Univerzitní kliniky jsou místem praktického vzdělávání, ale mají též vysokou úroveň progresivnosti. Semmelweisova univerzita má silné zaměření na udržení zdraví, prevenci nemocí, včasnou diagnostiku a efektivní léčbu, a také na zdravé a aktivní stárnutí. Na univerzitě působí 300 výzkumných skupin, podpořených 46 mezinárodními a 263 národními granty.  

Tým

Carolina Vila-Chã

IPG

Raquel Brito

IPG

Joaquín González

CCMIJU

Estefânia Gonçalves

MORE CoLAB

Hana Rohrová

UHK

Laszlo Kostyal

Semmelweis

Ana Lopes

IPG

Rosa Tracana

IPG

Luisa Sánchez

CCMIJU

Higor Rosse

MORE CoLAB

Tereza Otcenaskova

UHK

Vladimír Blaha

CUNI

António Bovolini

IPG

Blas Pagador

CCMIJU

María Pérez

CCMIJU

Luiz Torres

MORE CoLAB

Marek Zanker

UHK

Zdeněk Bures

CUNI

Diogo Chouzal

IPG

Juan Francisco Ortega

CCMIJU

Vladimir Bures

UHK

Eva Macourková

CUNI

Andrea Ferencz

Semmelweis

Krisztina Juhos

Semmelweis

Ermelinda Marques

IPG

Francisco M. Sánchez

CCMIJU

Patrícia Cordeiro

MORE CoLAB

Martina Husáková

UHK

Božena Jurašková

CUNI

Zsuzsa Széman

Semmelweis

Logotipo EducAGE - Černá a bílá

Logotipo EducAGE

Značková kniha