Přeskočit na obsah

EducAGE

Světová zdravotnická organizace (WHO) představila plán pro dekádu Zdravého stárnutí 2021-2030, ve které pečovatelé, včetně mladých lidí a členů rodiny, hrají důležitou roli ve vzdělávání současných a budoucích generací směrem ke zdravému stárnutí a v podpoře mezigenerační solidarity. 

Projekt EducAGE si klade za cíl pomocí digitálních technologií zlepšit kompetence pečujících osob, jež podporují stárnoucí obyvatele směrem ke strategii Zdravého stárnutí. 

Výsledky

Projekt EducAGE by měl přinést následující výsledky:  

PR1

Mobilní aplikace pro m-learning

Tento výsledek je založený na vývoji aplikace pro neformální vzdělávání osob pečujících o starší občany .

PR2

Kombinovaný vzdělávací kurz

Dílčím cílem projektu je vytvoření kombinovaného vzdělávacího kurzu k posílení kompetencí pečujících (bude využívat metodologii e-learningu a převrácené třídy a techniku kulatého stolu). Kurz bude trvat 32,5 vyučovacích hodin + 2,5 hodiny přípravy na certifikační zkoušku (3 ECTS) .

PR3

Digitální bílá kniha

Digitální bílá kniha bude obsahovat doporučené postupy, příklady, zdroje, odkazy, praktické nástroje a rady a bude vyvinuta ve spolupráci projektových partnerů ze všech zúčastněných zemí. Cílem je vytvořit podporu či teoretický základ pro praktické využití pečujícími osobami. Kolektiv projektu pro dosažení tohoto cíle sesbírá a zreviduje současná doporučení pro péči o seniory a zviditelní nejlepší postupy, jež pomohou dosáhnout optimálních funkčních výsledků.

Aktuality a akce

Partneři