Přeskočit na obsah

EducAGE

Světová zdravotnická organizace (WHO) představila plán pro dekádu Zdravého stárnutí 2021-2030, ve které pečovatelé, včetně mladých lidí a členů rodiny, hrají důležitou roli ve vzdělávání současných a budoucích generací směrem ke zdravému stárnutí a v podpoře mezigenerační solidarity.

Projekt EducAGE si klade za cíl zlepšit kompetence pečujících osob, jež podporují stárnoucí obyvatele směrem ke strategii Zdravého stárnutí, pomocí digitálních technologií

Výsledky

Projekt EducAGE by měl přinést následující výsledky (PR):

PR1

Mobilní aplikace pro m-learning

V tomto výsledku bude vyvinuta aplikace pro neformální vzdělávání osob pečujících o starší občany

PR2

Kombinovaný vzdělávací kurz

Dílčím cílem projektu je vytvoření kombinovaného vzdělávacího kurzu k posílení kompetencí pečujících.

PR3

Digitální bílá kniha

Digitální bílá kniha bude obsahovat doporučené postupy, příklady, zdroje, odkazy, praktické nástroje a rady a bude vyvinuta ve spolupráci všech zúčastněných zemí.

Aktuality

Partneři