Skip to content

Kontextus

Az Európai Unió számításai szerint 2050-re az idősek száma 149,2 millióra nő, ami a teljes népesség 28,5 %-át teszi ki. Az uniós polgárok  életminőségének javítása érdekében az Unió  várható élettartam növelését kitűző céljához  megfelelő európai politikákat  és kezdeményezéseket kell hozzárendelni.

A közelmúltban a WHO ismertette az Egészséges Öregedés Évtizede 2020-2030 tervet, amelyben a gondozók, beleértve a fiatalokat és a családtagokat is, fontos szerepet játszanak oktatóként, hogy a jelenlegi és a jövőbeli generációk egészséges öregedését elősegítsék  és a generációk közötti szolidaritást előmozdítsák. Ezért a digitális átalakuláson alapuló innovatív megközelítésre van szükség ahhoz, hogy a hivatalos és informális gondozók képessé váljanak arra, hogy támogassák az időseket az egészséges idősödésre vonatkozó irányelvek megértésében és gyakorlati megvalósításában. 

Bár több európai és nemzeti stratégia is rendelkezésre áll, de a legtöbb gondozói képzési program még mindig nem rendelkezik megfelelő digitális felkészültséggel és kapacitással ahhoz, hogy az egészséges öregedéssel kapcsolatos releváns digitális tartalmakat és eszközöket beépítsék mindennapi tevékenységeikbe.

Cél

A projekt célja, hogy a képzés és a mindennapi munka digitális átalakításán keresztül javítsa az időseket gondozók kompetenciáit az egészséges öregedési stratégiák kialakításának az irányába. Színvonalas tartalmakat és eszközöket fogunk kidolgozni a jól ismert európai irányelvek és ajánlások (ICOPE WHO) szerint,  figyelembe véve a nemzeti és helyi összefüggéseket, amelyek növelhetik eredményeink hatását.

Az EducAGE projekt olyan információs és kommunikációs technológiai (IKT) anyagok és – eszközök bevezetésére tesz erőfeszítéseket, amelyek könnyen hasznosíthatók a a gondozók egészséges öregedéssel kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztésére.

Konzorcium

Az EducAGE konzorcium (IPG, CCMIJU, MORE, CUNI, UHK és SE-DSRT) kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a projekt kulcsfontosságú területeivel kapcsolatos kutatási projektek, szolgáltatások és hálózatok terén, mint például az egészséges öregedés, a képzés IKT-megoldásai és az idősebb felnőtteknek szóló programok gyakorlati megvalósítása. A hat intézmény mindegyike rendelkezik olyan jellemzőkkel, amelyek pozitívan erősítik az idősebb lakossághoz való kötődést és az IKT-megoldások egészségügyi alkalmazását, ami a projekt célkitűzéseinek sikeres megvalósításához vezet.

A Polytechnic Institute of Guarda (IPG) egy felsőoktatási intézmény, amelynek fő tevékenysége a diákok képzésére, kutatási tevékenységekre, a közösségnek nyújtott szolgáltatásokra, valamint kulturális, tudományos és műszaki eszmecserékre irányul. Különböző területeken képez diákokat, a technológiától kezdve a turizmuson, az oktatáson, a sporton és az egészségügyi területeken, mint például az ápoló és a gerontológiai szakemberek. Az IPG központi szerepet tölt be nemzeti idősügyi kutatásokban, és a központi régióban a National Observatory on Aging-ben, amelynek célja a portugál népesség elöregedésének mélyreható folyamatának tanulmányozása. Emellett része az AgeINfuture-nek, az aktív és egészséges öregedés referenciaközpontjának, és célja az egészségügyi gyakorlatok azonosítása, végrehajtása és nyomon követése az innovatív megoldások és az öregedéssel kapcsolatos gazdasági fejlesztés előmozdítása érdekében. Az IPG számos projektet dolgozott ki az idősebb felnőttek életminőségének javítására és az egészséges öregedés előmozdítására.

A Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) egy multidiszciplináris intézmény, amely a minimálisan invazív sebészeti technikák kutatásának és magasszintű oktatásával foglalkozik: Biomérnöki és egészségügyi technológiák, Laparoszkópia, Endoszkópia, Mikrosebészet, Endoluminális terápia és diagnosztika, Aneszteziológia, Farmakológia, Őssejtterápia és Asszisztált reprodukció. A CCMIJU a projekt két releváns területén rendelkezik tapasztalattal, először is, az egészségügyi szakemberek és sebészek képzésében, új képzési anyagok és innovatív tanulási eszközök, például mobilalkalmazások kifejlesztésében. Másodszor, a CCMIJU két olyan projektben is dolgozott, amelyek az aktív öregedés elősegítését célozzák az idősek fizikai és kognitív tréningjét lehetővé tevő új eszközök és rendszerek tervezése révén.

Az Collaborative Laboratory Mountains of Research (MORE) egy magán nonprofit egyesület, amelynek tagjai kutatóegységek, társult laboratóriumok, felsőoktatási intézmények, technológiai központok és KKV-k. Célja a a gazdasági és társadalmi értékteremtés irányába mutató kutatási és innovációs trendek megvalósítása.

A Charles University Csehország legrégebbi és legnagyobb egyeteme; körülbelül negyvenkilencezer hallgatója van, 17 karral és 164 tanulmányi programmal rendelkezik. A Hradec Kralóvéban található Orvostudományi Kar hosszú távú tapasztalatokkal rendelkezik a diákok oktatásában és az orvosok képzésében. A Karhoz tartozó kórház Csehország egyik legnagyobb kórháza. Mintegy félmillió járóbetegnek és 42000 fekvőbetegnek nyújt magas színvonalú egészségügyi ellátást. A Kar a Kari kórházzal együtt az egyik leghangsúlyosabb biomedicinális kutatással rendelkezik Csehországban. A kutatás a civilizációs betegségekre (középpontban a szív- és érrendszeri és a gyomor-bélrendszer, a cukorbetegség stb.), a népesség öregedésének minden aspektusára, beleértve a regeneráció és a táplálkozás tanulmányozását, az onkológiára és a hemato-onkológiára, a személyre szabott orvoslásra és az új diagnosztikai eljárásokra összpontosít.

 A University of Hradec Králové-t  (UHK) 1959-ben alapították és 2000 óta viseli jelenlegi nevét. Jelenleg közel 6500 hallgató Alma Matereként az UHK magas színvonalú felsőfokú oktatást nyújt a társadalomtudományok, bölcsészettudományok, pedagógiai tudományok, természettudományok és informatikai tudományok széles skáláján. Az UHK küldetése három alapvető feladatot érint: lehetőséget biztosítani minden érdeklődő jelentkező képességeinek fejlesztéséhez; magas színvonalú oktatási programok biztosításával lehetővé tenni ezt a fejlődést, és hozzájárulni a régió versenyképességéhez, valamint a polgárok életminőségéhez. Az UHK jelenleg összesen 519 tudományos alkalmazottat foglalkoztat, 215-en nők (akadémikusok és kutatók).

A Semmelweis Egyetem (SE-DSRT) Magyarország és a közép-európai régió vezető felsőoktatási intézménye az orvostudomány és az egészségtudományok területén. Fő tevékenységei – az oktatás, a kutatás, a gyógyítás és az innováció – a több mint 250 éves egyetemet nemzetközileg elismert kiválósági központtá teszik. Szakegyetemként egyedülálló helyet foglal el az országon belül. Kiemelkedő oktatási szerepét hat karon és három nyelven (magyar, angol és német) végzi. A több mint 12000 hallgató mintegy harmada külföldi, akik öt kontinens 97 országából érkeznek ide tanulni. Az egyetem egyben az ország legnagyobb egészségügyi intézménye is. Az egyetemi klinikák a gyakorlati oktatás helyszínei, de a progresszivitás legmagasabb szintjén (legmagasabb szintű betegellátás) is működnek. A Semmelweis a kutatásra, a fejlesztésre és az innovációra is nagy hangsúlyt fektet, a kutatások az egészségmegőrzésre, a betegségek megelőzésére, a kialakult betegségek korai diagnosztizálására és hatékony kezelésére, valamint az egészséges és aktív öregedésre összpontosítanak. Mintegy 300 egyetemi kutatócsoport működik, amelyeket 46 nemzetközi és 263 nemzeti ösztöndíj támogat.

csapat

Carolina Vila-Chã

IPG

Raquel Brito

IPG

Joaquín González

CCMIJU

Estefânia Gonçalves

MORE CoLAB

Hana Rohrová

UHK

Laszlo Kostyal

Semmelweis

Ana Lopes

IPG

Rosa Tracana

IPG

Luisa Sánchez

CCMIJU

Higor Rosse

MORE CoLAB

Tereza Otcenaskova

UHK

Vladimír Blaha

CUNI

António Bovolini

IPG

Blas Pagador

CCMIJU

María Pérez

CCMIJU

Luiz Torres

MORE CoLAB

Marek Zanker

UHK

Zdeněk Bures

CUNI

Diogo Chouzal

IPG

Juan Francisco Ortega

CCMIJU

Vladimir Bures

UHK

Eva Macourková

CUNI

Andrea Ferencz

Semmelweis

Krisztina Juhos

Semmelweis

Ermelinda Marques

IPG

Francisco M. Sánchez

CCMIJU

Patrícia Cordeiro

MORE CoLAB

Martina Husáková

UHK

Božena Jurašková

CUNI

Zsuzsa Széman

Semmelweis

Logotipo EducAGE - Fekete és fehér

Logotipo EducAGE

Márka könyv